Visa

Visa Trung Quốc

 • Loại 3 tháng/1 lần
 • Loại 3 tháng/2 lần
 • Loại 6 tháng/nhiều lần
 • Loại 1 năm/nhiều lần

Loại visa : Công tác, du lịch, thăm thân

Thời gian thực hiện : 5 ngày

Thời hạn visa : 3 tháng/1 lần - (30 ngày/lần)

Hồ sơ cần có :

 1. Hộ chiếu bản gốc còn hạn trên 6 tháng
 2. Chứng minh nhân dân photo 2 mặt
 3. 2 hình 4x6 nền trắng
 4. Số điện thoại cá nhân, nghề nghiệp, thông tin công ty đang làm
 5. Họ tên chồng, con, vợ
 6. Trẻ em dưới 16 tuổi phải có giấy khai sinh

        Giá này áp dụng cho khách từ Phú Yên trở vào.

Giá : 1.900.000 VND

Loại visa : Công tác, du lịch, thăm thân

Thời gian thực hiện : 5 ngày

Thời hạn visa : 3 tháng/2 lần - (30 ngày/lần)

Hồ sơ cần có :

 1. Khách đang ở Việt Nam.
 2. Khách chưa bao giờ bị từ chối cấp visa TQ/HK/MC.
 3. Khách chưa bao giờ vi phạm luật pháp TQ/HK/MC.
 4. Hộ chiếu còn hạn tối thiểu 6 tháng.
 5. Hộ chiếu còn 4 trang trắng liền nhau để dán visa).
 6. 2 ảnh màu 4x6cm (phông nền trắng, chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây)
 7. Chứng minh thư (2 mặt photo trên cùng 1 trang A4 hoặc photo sổ hộ khẩu)
 8. Nếu khách <18 tuổi thì bắt buộc phải đi cùng với người lớn hơn 18 tuổi.
 9. Cần thêm: giấy khai sinh + giấy xác nhận uỷ quyền. 

Thông tin bổ sung:

 1. Tên và số điện thoại của người thân ở Việt Nam để liên hệ khi cần thiết.
 2. Nghề nghiệp, tên, địa chỉ nơi làm việc hoặc học tập ở Việt Nam (nếu có)

 Giá : 2.7460.000 VND

Loại visa : Công tác, du lịch, thăm thân

Thời gian thực hiện : 6 ngày

Thời hạn visa : 6 tháng/nhiều lần - (30 ngày/lần)

Hồ sơ cần có :

Giống loại 3 tháng/2 lần. Tuy nhiên cần lưu ý: để làm được loại này, khách cần có visa Trung Quốc và tối thiểu là 4 visa.

Giá : 2.7460.000 VND

Loại visa : Công tác, du lịch, thăm thân

Thời gian thực hiện : 6 ngày

Thời hạn visa : 1 năm/nhiều lần - (30 ngày/lần)

Hồ sơ cần có :

 1. 1. Khách đang ở Việt Nam.
 2. Khách chưa bao giờ bị từ chối cấp visa TQ/HK/MC.
 3. Khách chưa bao giờ vi phạm luật pháp bên TQ/HK/MC. 
 4. Khách đã từng đi Trung Quốc, tối thiểu có 8 visa Trung Quốc
 5. Trên hộ chiếu hiện tại hoặc hộ chiếu cũ phải thể hiện đã từng sang Trung Quốc bằng tem visa loại từ 6 tháng nhiều lần trở lên và phải có tối thiểu 1 dấu nhập cảnh Trung Quốc trở lên. Nếu có visa Trung Quốc cũ thì visa đó phải hết giá trị sử dụng mới được xin visa khác.
 6. Hộ chiếu còn hạn tối thiểu 15 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ và phải còn 4 trang trắng liền nhau để dán visa. 
 7. 2 ảnh màu 4x6cm (phông nền trắng, chụp rõ nét trong 6 tháng gần đây)
 8. Chứng minh thư (2 mặt photo trên cùng 1 trang A4 hoặc photo sổ hộ khẩu).

Giá : 7.392.000 VND