Visa

Visa Schengen

 • Visa công tác
 • Visa du lịch

Thời gian thực hiện : 2-4 tuần

Thời hạn visa : Sứ quán quyết định

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời đối tác/công ty
 2. Công ty Việt Nam cử đi công tác
 3. Hợp đồng lao động
 4. Giấy phép kinh doanh của công ty
 5. Sao kê bảng lương
 6. Sao kê tài khoản cá nhân
 7. Hộ chiếu + 3 hình 3.5*4.5 cm nền trắng
 8. Hồ sơ khác, tùy theo từng trường hợp cụ thể.

Tham khảo thêm tại đây

  Giá : 4.000.000 VND

Thời gian thực hiện : 2-4 tuần

Thời hạn visa : Sứ quán quyết định

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời/thư bảo lãnh và một số giấy tờ liên quan
 2. Chứng minh tài chính, tài sản, công việc làm
 3. Giấy phép kinh doanh (nếu có)
 4. Hợp đồng lao động (nếu có)
 5. Sao kê tài khoản cá nhân
 6. Hộ chiếu + 3 hình 3.5*4.5 cm nền trắng

Tham khảo thêm tại đây

  Giá : 4.500.000 VND