Visa

Visa Nhật Bản

 • Visa công tác
 • Visa du lịch

Thời gian thực hiện : 8 ngày

Thời hạn visa : 3 tháng 01 lần

Hồ sơ cần có :

Hồ sơ bên Nhật:

 1. Thư mời
 2. Thư bảo lãnh
 3. Giấy phép kinh doanh
 4. Lịch trình

Hồ sơ bên Việt Nam:

 1. Hợp đồng lao động
 2. Giấy phép kinh doanh của công ty
 3. Thư đề cử công tác. Tham khảo thêm tại đây.

  Giá : 2.750.000 VND

Thời gian thực hiện : 8 ngày

Thời hạn visa : 3 tháng 01 lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời
 2. Đơn xin nghỉ phép
 3. Hợp đồng lao động
 4. Giấy tờ nhà đất
 5. Sổ tiết kiệm. Tham khảo thêm tại đây.

  Giá : 2.750.000 VND