Visa

Visa Mỹ

 • Visa công tác
 • Visa du lịch

Thời gian thực hiện : 7 ngày

Thời hạn visa : 1 năm nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời đối tác bên Mỹ 
 2. Công ty Việt Nam cử đương sự công tác
 3. Giấy phép kinh doanh
 4. Hợp đồng lao động
 5. Bảng lương 3 tháng gần nhất
 6. Hộ chiếu còn hạn sử dụng
 7. 4 hình 5*5 cm nền trắng
 8. Hồ sơ khác có liên quan. Tham khảo thêm tại đây

   Giá : 4.900.000 VND

Thời gian thực hiện : 7 ngày

Thời hạn visa : 1 năm nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời/thư bảo lãnh bên Mỹ
 2. Chứng minh tài sản, tài chính và công việc làm
 3. Giấy phép kinh doanh (nếu có)
 4. Hợp đồng lao động (nếu có)
 5. Bảng lương 3 tháng gần nhất (nếu có)
 6. Hộ chiếu còn hạn sử dụng
 7. 4 hình 5*5 cm nền trắng
 8. Hồ sơ khác có liên quan.Tham khảo thêm tại đây

  Giá : 5.100.000 VND


Kính gởi Quý khách hàng và các nhà cung cấp,
Kể từ ngày 10/10/2017, công ty TNHH du lịch Sông Quê [SQ Travel] đổi tên mới thành công ty TNHH dịch vụ du lịch TimeMark [TimeMark Travel & Hostel].

Mọi chi tiết xin liên hệ

Email: info@timemark.vn

Điện thoại: 028-73035757

Website: timemark.vn
Trân trọng,
Ban giám đốc TimeMark

Dear Customers and Suppliers,
From 10 Oct 2017, SQ Travel will be changed to new name as TimeMark Travel & Hostel.

Please contact us at

Email: info@timemark.vn

Phone: 028-73035757

Website: timemark.vn
Sincerely,
TimeMark Travel & Hostel.