Visa

Visa Mỹ

 • Visa công tác
 • Visa du lịch

Thời gian thực hiện : 7 ngày

Thời hạn visa : 1 năm nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời đối tác bên Mỹ 
 2. Công ty Việt Nam cử đương sự công tác
 3. Giấy phép kinh doanh
 4. Hợp đồng lao động
 5. Bảng lương 3 tháng gần nhất
 6. Hộ chiếu còn hạn sử dụng
 7. 4 hình 5*5 cm nền trắng
 8. Hồ sơ khác có liên quan. Tham khảo thêm tại đây

   Giá : 4.900.000 VND

Thời gian thực hiện : 7 ngày

Thời hạn visa : 1 năm nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời/thư bảo lãnh bên Mỹ
 2. Chứng minh tài sản, tài chính và công việc làm
 3. Giấy phép kinh doanh (nếu có)
 4. Hợp đồng lao động (nếu có)
 5. Bảng lương 3 tháng gần nhất (nếu có)
 6. Hộ chiếu còn hạn sử dụng
 7. 4 hình 5*5 cm nền trắng
 8. Hồ sơ khác có liên quan.Tham khảo thêm tại đây

  Giá : 5.100.000 VND