Visa

Visa Macao

 • Visa công tác
 • Visa công tác

Thời gian thực hiện : 30 ngày

Thời hạn visa : theo yêu cầu

Hồ sơ cần có :

 1. Hộ chiếu
 2. 2 hình 4*6
 3. Thư mời + GPKD.
 4. Mặt passport
 5. Gấp 3 ngày: + 30 USD

Giá : 3.360.000 VND

Thời gian thực hiện : 30 ngày

Thời hạn visa : theo yêu cầu

Hồ sơ cần có :

 1. Hộ chiếu
 2. 2 hình 4*6
 3. Thư mời + GPKD.
 4. Mặt passport
 5. Gấp 3 ngày: + 30 USD

Giá : 3.360.000 VND