Visa

Visa Hong Kong

 • Loại 1 tháng/2 lần
 • Loại 1 tháng/1 lần
 • Loại khác

Loại visa : Công tác, du lịch, thăm thân

Thời gian thực hiện : 5 ngày

Thời hạn visa : 1 tháng/2 lần - (7 ngày/1 lần)

Hồ sơ cần có :

 1. Khách đang ở Việt Nam.
 2. Khách chưa bao giờ bị từ chối cấp visa TQ/HK/MC.
 3. Khách chưa bao giờ vi phạm luật pháp bên TQ/HK/MC. 
 4. Hộ chiếu phải còn hạn tối thiểu 6 tháng.
 5. Hộ chiếu phải còn 4 trang trắng liền nhau để dán visa).
 6. 2 ảnh màu 4x6cm (nền trắng, rõ nét trong 6 tháng gần đây).
 7. CMND (2 mặt photo trên cùng 1 trang A4 hoặc photo sổ hộ khẩu).
 8. Giấy xác nhận số dư TKNH tối thiểu 2.000 USD bằng tiếng Anh.
 9. Giấy xác nhận việc làm bằng tiếng Anh.

Lưu ý: 

 • Khách nhỏ 18 tuổi thì phải đi cùng với người lớn hơn 18 tuổi.
 • Lúc đó cần thêm: giấy khai sinh và
 • Giấy uỷ quyền có dấu xác nhận của chính quyền địa phương.

Giá : 2.435.000 VND

Loại visa : Công tác, du lịch, thăm thân

Thời gian thực hiện : 5 ngày

Thời hạn visa : 1 tháng/1 lần - (7 ngày/lần)

Hồ sơ cần có : Giống loại 1 tháng/2 lần

Giá : 2.220.000 VND

Các loại visa: 3 tháng/1 hoặc 2 lần (7 ngày/1 lần); 1 tháng/1 hoặc 2 lần (14 ngày/1 lần); 3 tháng/1 lần hoặc 2 lần  (14 ngày/1 lần); 3 tháng/3 lần  (7 ngày/1 lần): hãy liên lạc SQT.