Visa

Visa Canada

 • Visa công tác
 • Visa du lịch

Loại visa thời hạn 06 tháng 1 lần

Thời gian thực hiện :  2-4 tuần

Thời hạn visa : 6 tháng 1 lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời
 2. Giấy phép kinh doanh
 3. Hợp đồng lao động
 4. Sổ hộ khẩu
 5. Giấy khai sinh
 6. Bảng lương
 7. Sao kê tài khoản. Tham khảo thêm tại đây.

Giá : 4.620.000 VND

Loại visa thời hạn 06 tháng nhiều lần

Thời gian thực hiện : 2-4 tuần

Thời hạn visa : 6 tháng nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời
 2. Giấy phép kinh doanh
 3. Hợp đồng lao động
 4. Sổ hộ khẩu
 5. Giấy khai sinh
 6. Bảng lương
 7. Sao kê tài khoản. Tham khảo thêm tại đây.

 Giá : 6.300.000 VND

Loại visa thời hạn 06 tháng nhiều lần

Thời gian thực hiện : 2-4 tuần

Thời hạn visa : 6 tháng nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời/thư bảo lãnh
 2. Sổ hộ khẩu
 3. Giấy khai sinh
 4. Bảng lương
 5. Sao kê tài khoản. Tham khảo thêm tại đây.

  Giá : 6.720.000 VND

Loại visa thời hạn 06 tháng 1 lần

Thời gian thực hiện : 2-4 tuần

Thời hạn visa : 6 tháng 1 lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời/thư bảo lãnh
 2. Sổ hộ khẩu
 3. Giấy khai sinh
 4. Bảng lương
 5. Sao kê tài khoản. Tham khảo thêm tại đây.

  Giá : 5.040.000 VND