Visa

Visa Australia

 • Visa công tác
 • Visa du lịch

Thời gian thực hiện :  14 ngày

Thời hạn visa : 3 tháng 1 lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời đối tác bên Úc
 2. Công ty Việt Nam cử đi công tác
 3. Giấy phép kinh doanh của công ty
 4. Hợp đồng lao động
 5. Sao kê bảng lương
 6. Hộ chiếu+hình
 7. Hồ sơ liên quan khác, tùy theo từng trường hợp. Tham khảo thêm tại đây

 Giá : 5.700.000 VND

Thời gian thực hiện :  21-28 ngày

Thời hạn visa : 3 tháng 1 lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời đối tác người quen (nếu có).
 2. Chứng minh tài chính, tài sản, công việc làm
 3. Giấy phép kinh doanh (nếu có)
 4. Hợp đồng lao động (nếu có)
 5. Sao kê lương (nếu có)
 6. Hộ chiếu+hình
 7. Hồ sơ liên quan khác, tùy theo từng trường hợp. Tham khảo thêm tại đây

 Giá : 5.700.000 VND