Visa

Visa Anh Quốc

 • Visa công tác
 • Visa du lịch

Thời gian thực hiện : 3-4 tuần

Thời hạn visa : 6 tháng nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời đối tác Anh (bản copy)
 2. Công ty Việt Nam cử đương sự công tác
 3. Giấy phép kinh doanh của công ty
 4. Sao kê tài khoản công ty
 5. Hợp đồng lao động
 6. Sao kê tài khoản cá nhân
 7. Hộ chiếu +3 hình 3.5*4.5 cm nền trắng
 8. Một số giấy tờ liên quan tùy theo từng trường hợp cụ thể.

    Giá : 6.100.000 VND

Thời gian thực hiện : 3-4 tuần

Thời hạn visa : 6 tháng nhiều lần

Hồ sơ cần có :

 1. Thư mời người thân/bạn bè nếu có (bản copy)
 2. Chứng minh tài chính, tài sản, công việc làm của đương sự
 3. Giấy phép kinh doanh của công ty (nếu có)
 4. Hợp đồng lao động, nghỉ phép công ty (nếu có)
 5. Sao kê bảng lương
 6. Sao kê tài khoản cá nhân
 7. Hộ chiếu+ 3 hình 3.5*4.5 cm nền trắng
 8. Một số giấy tờ liên quan tùy theo từng trường hợp cụ thể.

 Giá : 6.300.000. VND