Giỏ hàng
Sản phẩm Số lượng Đơn giá Hủy
PHÁP- Ý -THỤY SỸ: PARIS-GENEVA-MONT BLANC-MILAN-VENICE-FLORENCE-ROME, 11 NGÀY

79.950.000 VND
80.980.000 VND
Tổng giá thành 159.900.000 VND
Thanh toán

Kính gởi Quý khách hàng và các nhà cung cấp,
Kể từ ngày 10/10/2017, công ty TNHH du lịch Sông Quê [SQ Travel] đổi tên mới thành công ty TNHH dịch vụ du lịch TimeMark [TimeMark Travel & Hostel].

Mọi chi tiết xin liên hệ

Email: info@timemark.vn

Điện thoại: 028-73035757

Website: timemark.vn
Trân trọng,
Ban giám đốc TimeMark

Dear Customers and Suppliers,
From 10 Oct 2017, SQ Travel will be changed to new name as TimeMark Travel & Hostel.

Please contact us at

Email: info@timemark.vn

Phone: 028-73035757

Website: timemark.vn
Sincerely,
TimeMark Travel & Hostel.