Tour nước ngoài

Tour nước ngoài

Các tour nước ngoài phổ biến được chia theo châu lục như sau. Ngoài ra, SQT còn có 01 thư mục chuyên về các tour sự kiện bao gồm: hội chợ, triễn lãm, hội thảo chuyên đề, sự kiện các loại...kết hợp mục đích du lịch dành cho doanh nhân hoặc cá nhân có nhu cầu.