Bạn cần biết

Thẻ APEC đi được những nước nào? Thời hạn lưu trú mỗi nước?

Khi có thẻ APEC, doanh nhân có thể tự do đi lại trong 19 nước: “Australia, Chile, China, Brunei, Hong kong, Taiwan, Peru, Papua New Guinea, Indonesia, Malaysia, Thailand, Philippines, South Korea, Japan, New Zealand, Singapore, Mexico, Nga, Vietnam.”

Những nước tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC và thời gian lưu trú:

 1. Ôxtrâylia – Australia – AUS: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 2. Chilê – Chile – CHL: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 3. Niudilân – New Zealand – NZL: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 4. Trung Quốc – China – CHN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.
 5. Hông Kông – Hong Kong – HKG: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.
 6. Nhật Bản – Japan – JPN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 7. Hàn Quốc – Korea – KOR: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 8. Đài Loan – Chinese Taipei – TWN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 9. Thái Lan – Thailand – THA: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 10. Malaixia – Malaysia – MYS: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.
 11. Inđônexia – Indonesia – IDN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.
 12. Nga – Russia – RUS: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: … ngày.
 13. Xingapo – Singapore – SGP: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.
 14. Philippin – Philippines – PHL: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 59 ngày.
 15. Brunây – Brunei Daussalam – BRN: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 16. Papua Niu Ghinê – Papua New Guinea – : thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày.
 17. Pêru – Peru – PER: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 18. Mêxicô – Mexico – MEX: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 90 ngày.
 19. Việt Nam – VietNam – VNM: thời gian lưu trú bằng thẻ APEC: 60 ngày

Chú ý: Thời gian lưu trú liệt kê bên trên chỉ mang tính chất tham khảo nhất thời. Thông tin trên được lược dịch từ http://www.businessmobility.org. Trước khi quyết định thời gian lưu trú tại mỗi nước, doanh nhân nên chủ động xác nhận lại thông tin thời gian lưu trú bằng thẻ doanh nhân APEC (ABTC) tại cơ quan ngoại giao của các nước thành viên APEC.

Theo phapluatdoanhnghiep.com