Bạn cần biết

Ở đâu tiền tip là bất hợp pháp?

Ở Mỹ và Canada tip tiền cho nhân viên phục vụ là điều dường như bắt buộc, ngược lại ở Nhật Bản hay Argentina đó lại là vấn đề nhạy cảm hoặc bị pháp luật cấm.

News Zing